У сучасній медицині та ветеринарії використовується безліч спеціального діагностичного та лабораторного обладнання. Одними з найефективніших вважаються гематологічні аналізатори Mindray. Принцип роботи даних пристроїв дозволяє отримувати точний результат без особливих трудовитрат та матеріальних вкладень.

Принцип роботи гематологічного аналізатора

На основі якого принципу працюють гематологічні аналізатори?

Устаткування такого типу випускає багато виробників. Вони відрізняються між собою зовнішнім оформленням, габаритами, наявністю чи відсутністю певних функцій. Проте принцип роботи гематологічних аналізаторів із каталогів більшості сучасних виробників один — це проточна цитометрія.

Суть методу проточної цитометрії

Суспензія, що складається з клітин крові пацієнта, подається у вирву спеціально передбаченого для цього осередку. Розмір проточного каналу розрахований так, щоб клітини не змішувалися між собою, а проходили по черзі одна за одною. Сприяє цьому також гідродинамічне фокусування, оскільки струмінь із кров'яної суспензії проходить у струмені фізіологічної рідини. Вони не встигають між собою змішатись. Тому одна проходить усередині іншої. Коли клітина перетинає лазерний промінь, що транслюється детектором, відбувається фіксування. Для цього використовується світіння під ухилом менш як 10° і під прямим кутом. Після цього за принципом роботи гематологічних аналізаторів відбувається визначення таких параметрів як електричний опір, об'єм та світлорозсіювання.

Гематологічний аналізатор

Аналіз складу та характеристик крові

Щоб визначити властивості та склад проби крові, застосовуються такі методи:

  1. V. Volume. Це основа методу підрахунку клітин із визначенням їх розміру за Культером. Він можливий користуючись з уловлювання змін рівня опору в електроланцюзі під час проходження досліджуваних клітин крізь проточний отвір. Що вища амплітуда імпульсів, то більше габарити клітини. Також чим частіше змінюється амплітуда, тим більша кількість клітин.
  2. C. Conductivity. За цим параметром визначається щільність ядра, його розмір, рівень провідності, баланс ядра та цитоплазми, кількість ідентичних клітин за розміром, але відмінних за внутрішньою будовою. Тобто завдяки такому принципу роботи гематологічних аналізаторів можна з високою ймовірністю виявити типові відхилення від норми у складі крові.
  3. S. Scatter. За цим параметром оцінюється розсіювання лазерного випромінювання під час проходження через промінь знебарвлених клітин. В результаті лаборант отримує інформацію про наявність гранулярності, про будову клітинної мембрани, про розділеність ядра, про підвиди лейкоцитів та незрілих еритроцитів.
  4. VCS. Це комплексне дослідження з урахуванням всіх трьох попередніх способів. Цей метод дає можливість швидко отримати високоточний результат гематологічного дослідження. Причому до нього входять усі актуальні кількісні та якісні характеристики крові.

Характеристики та параметри біопроби

Існує безліч інших методів дослідження крові ветеринарного пацієнта. Але загалом принцип роботи гематологічних аналізаторів, замовити які можна і в магазині, підібраний з метою визначення таких параметрів біопроби пацієнта:

  • Гістограма. Співвідношення тромбоцитів та еритроцитів.
  • Лейкоцити. Кількість за основними субпопуляціями.
  • Патології. Виявлення незрілих елементів та патологічних.
  • Ретикулоцити. Пошук без'ядерних незрілих еритроцитів.
  • Співвідношення між кров'яними клітинами, що експресують.

Автоматичний гематологічний аналізатор

Фахівці рекомендують вибрати та замовити гематологічний аналізатор, принцип дії якого та специфіка роботи відповідають типовим завданням конкретної лабораторії. Тобто при цьому слід орієнтуватися на ті аналізи, які виконуються постійно у найбільшому обсязі.